T-E-V Pardubice, s.r.o.

T-E-V Pardubice, s.r.o.

MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy (NPO), komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace stanovilo pravidla pro využití prostředků mateřskými, základními a středními školami.

T-E-V Pardubice, s. r. o. připravil v rámci této výzvy speciální nabídku:

1. Učební pomůcky pro pedagogy MŠ

Digitální školka

2. Pomůcky pro výuku dle revidovaného RVP ZV pro ZŠ a gymnázia, včetně Fondu mobilních zařízení pro ZŠ, SŠ a konzervatoře

Digitální škola

3. Robotika a programování – podrobné informace o sadách

Robotika a programování – výukové pomůcky a metodické materiály

Pro více informací nás kontaktujte – Mgr. Jaroslav Bis, 777 633 708, jbis@tev.cz