Experimentální a výuková platforma PASCO pro výuku přírodních a enviromentálních předmětů.

experimentalni vyuka_02

Společnost PASCO působí na světovém trhu s  měřicí a experimentální technikou již déle než 50 let. Za tu dobu vyvinula obsáhlou řadu senzorů, rozhraní a SW vybavení, měřících široké spektrum různých fyzikálních veličin. Chceme Vám představit řadu PASPORT, která je určena pro realizaci experimentů na základních, středních a vysokých školách.

PS2104_330_28971

PASCO je komplexní výukovou platformou podporující výuku všech přírodních věd, zahrnující v sobě jak přístrojovou část (poskytující prostředky pro získání naměřených dat), tak i část programovou (sloužící k jejich zpracování).

Práce se školním experimentálním systémem nevede studenty pouze k získání odborných a specializovaných znalostí z oblasti přírodních věd. Nedílnou součástí práce s takovým edukačním systémem je plné využití nových informačních technologií (včetně mobilních dotykových zařízení).

Výhody používání měřícího systému PASCO:

  • podporuje efektivnější využití času výuky
  • podporuje aktivitu studentů v hodině
  • dává možnosti porovnání předpokládaných a reálně naměřených výsledků
  • díky okamžité odezvě jsou naměřené hodnoty pochopitelnější
  • měřící metody kopírují postupy v reálném výzkumu či laboratoři
  • možnost uchování dat pro jejich pozdější rozbor
  • díky tabletům, chytrým telefonům, dataloggerům či notebookům lze měřit i vyhodnocovat data na jakémkoli místě, třeba během výletu či škole v přírodě (není tedy zapotřebí ani prostorů laboratoře)

Aktuální nabídku produktů PASCO naleznete v katalogu: pdf icon

 

Aktuální ceník produktů PASCO ke stažení: pdf icon

Vlastní sadu PASCO si můžete sestavit pomocí našeho PASCO konfigurátoru – soubor ke stažení: excel icon


V případě zájmu o prezentaci či pomoc při sestavení vlastní PASCO sady nás laskavě kontaktujte!


VÝUKOVÝ OBSAH:

Nechte se inspirovat experimenty připravenými Vašimi kolegy, využijte jich k zvýšení efektivity vyučovacího procesu ve Vaší škole,  udělejte výuku pro své žáky atraktivnější a zajímavější.

Experimenty pro výukovou platformu PASCO naleznete Experimenty PASCO.

EXPERIMENTÁLNÍ A VÝUKOVÁ PLATFORMA PASCO S VYUŽITÍM MODERNÍCH DOTYKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Většina z nás i většina žáků od druhého stupně základní školy výše má k dispozici „chytrý“ telefon nebo tablet. Objevte společně s námi způsob, jakým lze děti pomocí těchto zařízení moderně učit chápat fyzikální zákony, naučit je měřit základní fyzikální veličiny s využitím běžně dostupných zařízení, experimentovat a ověřovat předpoklady s naměřenými hodnotami. Výhodou zapojení mobilních dotykových zařízení v podobě „chytrých“ telefonů nebo tabletů je jejich dostupnost, možnost realizovat pokusy v malých skupinách i možnost sdílet výsledky experimentů s ostatními.

Připravili jsme pro vás školící programy:

  • experimenty s mobilním telefonem pro sedm základních fyzikálních veličin SI soustavy
  • experimenty s mobilním telefonem v environmentální výuce
  • experimenty s mobilním telefonem v hodinách chemie

V rámci jednotlivých školení si prakticky vyzkoušíme vhodné aplikace a osvojíme si metodické postupy, jakými je do výuky zapojit. Každý účastník si kromě nových vědomostí ze školení odnese i praktické kartičky s popisem jednoduchých experimentů.

Máte zájem o individuální nabídku školení?