Projektová podpora

Máte v plánu zapojit se do projektů? Chystáte se podat šablonový projekt?

OP VVV

V porovnání s předcházejícím programovacím období došlo k několika zásadním změnám. Především v tom, že jako prostředí pro podávání žádostí již není používán Benefit 7, ale zcela nový informační systém MS2014+. Změny lze stručně charakterizovat následujícím výčtem:

Projektové žádosti se podávají pouze elektronicky (tedy žádné papíry). Projektová žádost a všechny důležité dokumenty jsou podepisovány pouze elektronickým podpisem. Prostřednictvím informačního systému MS2014+ probíhá veškerá komunikace s předkladatelem žádosti. Bez znalosti prostředí MS2014+ a práce v něm není možné žádost o dotaci vůbec podat.

V souladu s naší strategií spolupráce jsme proto pro ZŠ , MŠ i ostatní školská zařízení připravili ucelený balíček služeb, který pro úspěšné podání projektové žádosti obsahuje celou řadu důležitých kroků.

Projektová podpora – Šablony OP VVV pro ZŠ, MŠ, ŠD, ŠK, SVČ a ZUŠ