Projektová podpora – Šablony OP VVV pro MŠ a ZŠ I

KALKULAČKA IKONAMŠMT ČR zveřejnilo dne 23. června 2016 VÝZVU č. 02_16_022 Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Každá základní a mateřská škola může z projektu získat 200 000 Kč + (2 200Kč × počet žáků/dětí) 

Od tohoto dne  je možné předkládat prostřednictvím systému MS2014+ projektové žádosti.

Realizace prvních projektů bude možná již od září 2016.

OP VVV

Máte v plánu zapojit se do projektů? Chystáte se podat šablonový projekt?

V porovnání s předcházejícím programovacím období došlo k několika zásadním změnám. Především v tom, že jako prostředí pro podávání žádostí již není používán Benefit 7, ale zcela nový informační systém MS2014+. Změny lze stručně charakterizovat následujícím výčtem:

Projektové žádosti se podávají pouze elektronicky (tedy žádné papíry). Projektová žádost a všechny důležité dokumenty jsou podepisovány pouze elektronickým podpisem. Prostřednictvím informačního systému MS2014+ probíhá veškerá komunikace s předkladatelem žádosti. Bez znalosti prostředí MS2014+ a práce v něm není možné žádost o dotaci vůbec podat.

V souladu s naší strategií spolupráce jsme proto pro školy připravili ucelený balíček služeb, který pro úspěšné podání projektové žádosti obsahuje celou řadu důležitých kroků.

1. Elektronický podpis

Pomoc se zřízením elektronického podpisu a instalace podpisového certifikátu do vašeho počítače. Krok bude realizován prostřednictvím vzdáleného přístupu a podpory přes Internet.

2. Nastavení informačního systému MS2014+

Bezproblémové fungování aplikace MS2014+ je ve většině případů závislé na řadě drobných úprav v nastavení vašeho počítače. Provedeme test kompatibility vašeho počítače, instalaci potřebných aplikací a nastavení vlastního systému MS2014+. Tento krok bude realizován formou telefonické konzultace a prostřednictvím vzdáleného přístupu.

3. Konzultace potřeb školy v případě podání projektu

V případě vyhlášení výzvy ze strany MŠMT garantujeme konzultaci a harmonizaci projektové výzvy s potřebami školy. Prostřednictvím kalkulačky šablon provedeme správný a efektivní výběr témat, počtu šablon podle vašich představ. Tento krok bude realizován rovněž formou telefonické a online konzultace.

4. Podání projektové žádosti na MŠMT

Prostřednictvím výše zmiňovaného informačního systému MS2014+ provedeme podání vámi sestavené projektové žádosti na ministerstvo školství. Garantujeme správnost podání, případnou následnou kontrolu a případnou pomoc při doplnění žádosti.

5. Pomoc v průběhu projektu

V rámci vlastní realizace projektu nabízíme 3 hodiny průběžných konzultací, spočívajících v informačním servisu, podání kvalifikovaných dotazů na ministerstvo školství, zprostředkování důležitých informací z MŠMT.

6. Informační seminář v krajských městech

Dvakrát ročně účast bezplatná účast na semináři realizovaných v krajských městech. Účastníci získají informace o aktuálních trendech moderního vzdělávání, možnosti zapojení škol do projektů a čerpání finančních prostředků.

7.  Základní legislativní informace o „Společném vzdělávání“ včetně možnosti jeho financování

Konzultace pro vedení školy shrnující fakta týkající se novely Školského zákona §16 souvisejícím se společným vzděláváním. Shrneme, co z novely pro ředitele vyplývá, poradíme, jaký je možný postup a jaká jsou k dispozici podpůrná opatření včetně možnosti jejich financování z prostředků MŠMT i možnosti kombinace s prostředky „Šablon“.

Pro předběžný výběr šablon použijte KALKULAČKA IKONAKALKULAČKU, jejíž výstup můžete použít jako povinnou přílohu k podání žádosti o podporu.

Ucelený balíček služeb obsahující 7 výše zmíněných kroků vám nabízíme jako smluvně garantovanou službu za 5000 Kč bez DPH.

V případě zájmu vyplňte následující kontaktní formulář, my vám zavoláme zpět

Zkrácený název školy (vyžadováno):

IČ školy (vyžadováno):

Kontaktní osoba (vyžadováno):

Kontaktní telefon (vyžadováno):

Kontaktní email (vyžadováno):

Mám zájem o projektovou podporu.