Projektová podpora – Šablony OP VVV pro ZŠ, MŠ, ŠD, ŠK, SVČ a ZUŠ II

KALKULAČKA IKONAMŠMT ČR zveřejnilo dne 28. února 2018 VÝZVY č. 02_18_063 a 064 Šablony pro ZŠ a MŠ II.

Každá ZŠ nebo MŠ může z projektu získat 300.000 Kč + (2.500 Kč × počet žáků/dětí)

Ostatní školská zařízení mohou z projektu získat 100.000 Kč + (1.800 Kč × počet žáků/dětí) 

Již můžete předkládat projektové žádosti prostřednictvím systému MS2014+.

OP VVV

Máte v plánu zapojit se do projektů? Chystáte se podat šablonový projekt?

V porovnání s předcházejícím programovacím období došlo k několika zásadním změnám. Především v tom, že jako prostředí pro podávání žádostí již není používán Benefit 7, ale zcela nový informační systém MS2014+. Změny lze stručně charakterizovat následujícím výčtem:

Projektové žádosti se podávají pouze elektronicky (tedy žádné papíry). Projektová žádost a všechny důležité dokumenty jsou podepisovány pouze elektronickým podpisem. Prostřednictvím informačního systému MS2014+ probíhá veškerá komunikace s předkladatelem žádosti. Bez znalosti prostředí MS2014+ a práce v něm není možné žádost o dotaci vůbec podat.

V souladu s naší strategií spolupráce jsme proto pro školy připravili ucelený balíček služeb, který pro úspěšné podání projektové žádosti obsahuje celou řadu důležitých kroků.

1. Elektronický podpis

Pomoc se zřízením elektronického podpisu a instalace podpisového certifikátu do vašeho počítače. Krok bude realizován prostřednictvím vzdáleného přístupu a podpory přes Internet.

2. Nastavení informačního systému MS2014+

Bezproblémové fungování aplikace MS2014+ je ve většině případů závislé na řadě drobných úprav v nastavení vašeho počítače. Provedeme test kompatibility vašeho počítače, instalaci potřebných aplikací a nastavení vlastního systému MS2014+. Tento krok bude realizován formou telefonické konzultace a prostřednictvím vzdáleného přístupu.

3. Konzultace potřeb školy v případě podání projektu

V případě vyhlášení výzvy ze strany MŠMT garantujeme konzultaci a harmonizaci projektové výzvy s potřebami školy. Prostřednictvím kalkulačky šablon provedeme správný a efektivní výběr témat, počtu šablon podle vašich představ. Tento krok bude realizován rovněž formou telefonické a online konzultace.

4. Podání projektové žádosti na MŠMT

Prostřednictvím výše zmiňovaného informačního systému MS2014+ provedeme podání vámi sestavené projektové žádosti na ministerstvo školství. Garantujeme správnost podání, případnou následnou kontrolu a případnou pomoc při doplnění žádosti.

5. Pomoc v průběhu projektu

V rámci vlastní realizace projektu nabízíme 3 hodiny průběžných konzultací, spočívajících v informačním servisu, podání kvalifikovaných dotazů na ministerstvo školství, zprostředkování důležitých informací z MŠMT.

Pro předběžný výběr šablon použijte KALKULAČKA IKONAKALKULAČKU, jejíž výstup můžete použít jako povinnou přílohu k podání žádosti o podporu.

Ucelený balíček služeb obsahující 5 výše zmíněných kroků vám nabízíme jako smluvně garantovanou službu za 6000 Kč bez DPH.

V případě zájmu vyplňte následující kontaktní formulář, my vám zavoláme zpět

Zkrácený název školy (vyžadováno):

IČ školy (vyžadováno):

Kontaktní osoba (vyžadováno):

Kontaktní telefon (vyžadováno):

Kontaktní email (vyžadováno):

Mám zájem o projektovou podporu.