Společnost T-E-V Pardubice, s.r.o. je na základě Rozhodnutí MŠMT ze dne 4. 8. 2010 akreditovanou vzdělávací institucí v rámci systému DVPP.

Toto Rozhodnutí opravňuje T-E-V Pardubice, s.r.o. k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Současné akreditované vzdělávací programy v systému DVPP:

 • ActivUčitel – Čtenářská gramotnost – dovednost pro život (nové)
 • ActivUčitel – Matematika „není věda” – gramotný = úspěšný (nové)
 • ActivUčitel – ActivInspire – využití výukového software v praxi
 • ActivUčitel – ActivPrimary – využití výukového software v praxi
 • ActivUčitel – ActivFlipchart – tvorba a využití interaktivní výukové prezentace
 • ActivUčitel – ActiVote – Interaktivní hlasovací systém a jeho využití v praxi
 • ActivUčitel – Nové metody interaktivní výuky v praxi
 • ActivUčitel – ActiEngage – Virtuální výukové, testovací a odpovědní prostředí v praxi
 • ActivUčitel – Využití jazykové laboratoře k rozvoji klíčových kompetencí ve výuce cizích jazyků
 • ActivUčitel – PASCO – Experimentální výukou k poznání přírodních zákonů
 • ActivUčitel – Office 365 – základy práce v on-line prostředí
 • ActivUčitel – Začínáme s tabletem
 • ActivUčitel – Aplikace a tablet – výukový obsah tabletu pro školu

Obsah a náplň jednotlivých kurzů lze v rámci podmínek akreditace individuálně přizpůsobit konkrétním požadavkům Vaší školy.

V systému DVPP pro Vás připravujeme nové akreditované vzdělávací programy:

 • Experimenty s mobilním telefonem pro sedm základních fyzikálních veličin SI soustavy
 • Experimenty s mobilním telefonem v environmentální výuce
 • Experimenty s mobilním telefonem v hodinách chemie

msmt

Zde najdete naše nabídky DVPP pro Šablony MŠ a ZŠ I.

pdf icon

Akreditace MŠMT – vzdělávací instituce a vzdělávací programy DVPP.
pdf iconpdf icon