T-E-V Pardubice, s.r.o.

Vývoj Měřící a Robotické platformy pro podporu výuky přírodních věd na základních a středních školách

Vývoj Měřící a Robotické platformy pro podporu výuky přírodních věd na základních a středních školách

OP PIK: ICT a sdílené služby

 

Reg. číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000084 

Projekt je zaměřen na vývoj nové softwarové aplikace určené pro oblast vzdělávání. V rámci předkládaného projektu je vyvíjena ucelená SW a HW platforma sloužící pro výuku přírodních věd na základních a středních školách. Společnost T-E-V tak reaguje na aktuální trendy v oblasti zavádění moderních technických výukových pomůcek do škol.

Díky realizaci projektu bylo vytvořeno 5 nových pracovních pozic, které jsou obsazeny stávajícími a nově přijatými pracovníky. Projekt svým charakterem přispívá nejen k rozvoji a zvýšení zaměstnanosti v daném regionu, ale i ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR jako celku.

Realizace projektu umožní společnosti navázat na vlastní vývojové aktivity, které realizovala v minulých letech, a dále je rozvíjet. Projekt bude respektovat rovné příležitosti mezi muži a ženami a pozitivně působit na udržitelný rozvoj z hlediska uplatnitelnosti produktu na trhu. Záměr projektu je v souladu s cíli pro

gramu ICT a sdílené služby, neboť umožní vznik moderního softwarového řešení a výrazně zvýší konkurenceschopnost žadatele.

Doba trvání projektu 36 měsíců
Celkové způsobilé výdaje 6 679 200 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje 2 637 900 Kč
Povinná minimální investice 310 000 Kč
Výše dotace 3 005 640 Kč
Počet nově vytvořených pracovních pozic 5
Lokalita projektu Pardubice