T-E-V Pardubice, s.r.o.

DVPP

Společnost T-E-V Pardubice, s.r.o. je na základě Rozhodnutí MŠMT ze dne 4. 8. 2010 akreditovanou vzdělávací institucí v rámci systému DVPP.

Toto Rozhodnutí opravňuje T-E-V Pardubice, s.r.o. k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Současné akreditované vzdělávací programy v systému DVPP:

  • ActivUčitel – Čtenářská gramotnost – dovednost pro život
  • ActivUčitel – Matematika „není věda” – gramotný = úspěšný
  • ActivUčitel – ActivInspire – využití výukového software v praxi
  • ActivUčitel – ActivPrimary – využití výukového software v praxi
  • ActivUčitel – ActivFlipchart – tvorba a využití interaktivní výukové prezentace
  • ActivUčitel – ActiVote – Interaktivní hlasovací systém a jeho využití v praxi
  • ActivUčitel – Nové metody interaktivní výuky v praxi
  • ActivUčitel – ActiEngage – Virtuální výukové, testovací a odpovědní prostředí v praxi
  • ActivUčitel – Využití jazykové laboratoře k rozvoji klíčových kompetencí ve výuce cizích jazyků
  • ActivUčitel – PASCO – Experimentální výukou k poznání přírodních zákonů

Obsah a náplň jednotlivých kurzů lze v rámci podmínek akreditace individuálně přizpůsobit konkrétním požadavkům Vaší školy.

Akreditace MŠMT – vzdělávací instituce a vzdělávací programy DVPP.

Akreditace vzdělávacích programů
Akreditace instituce