T-E-V Pardubice, s.r.o.

SAM Labs sady pro informatické myšlení

Sam Labs – popis řešení
Sam Labs – metodická příručka

V případě zájmu o prezentaci, pomoc při sestavení vaší PASCO sady nebo o vzdělávání nás laskavě kontaktujte!