T-E-V Pardubice, s.r.o.

Síťové projekty

V letech 2014 – 2015 realizovala společnost T-E-V Pardubice, s. r. o. v rámci EU OP VK prioritní osa 1.3 výzva 51 síťový projekt Dotkněme se budoucnosti, za účasti 671 pedagogů z 38 základních a středních škol z 5 krajů České republiky v celkové hodnotě převyšující 16 mil. Kč.

Projekt byl zaměřen na zavedení mobilních dotykových zařízení do běžné výuky v zapojených školách, vytváření a využívání nových výukových obsahů a metodických materiálů, včetně jejich sdílení, navázání spolupráce mezi oborovými skupinami i mezi partnerskými školami a připravenost na nastupující nové formy využití mobilních dotykových zařízení 1:1, BYOD. banner for widget

Společnost T-E-V Pardubice, s.r.o. realizovala v letech 2009 – 2013 sedm síťových projektů za účasti 436 pedagogů z 94 základních a středních škol z 5 krajů České republiky v celkové hodnotě převyšující 80 mil. Kč. 


Projekt „Učíme interaktivně – zavádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod výuky v prostředí základních škol kraje Vysočina“ – ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, Havlíčkův Brod. Projektu se účastní 124 pedagogů z 21 škol kraje Vysočina. Cílem projektu je rozšířit interaktivní způsob výuky, zvýšit kvalitu a odbornou úroveň pedagogů a vytvořit volně přístupnou databázi výukových materiálů. V rámci projektu bude vytvořeno celkem 3100 výukových materiálů pro všechny předměty vyučované na 1. a 2. stupni ZŠ.Projekt byl dokončen 30. 4. 2012.www.projektui.cz havličkův brod

Projekt „UČITEL ONLINE “ – Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, 293 80 Mladá Boleslav. Projektu se účastní 60 pedagogů z 5 gymnázií Středočeského kraje. Cílem projektu je rozšířit interaktivní způsob výuky, zvýšit kvalitu a odbornou úroveň pedagogů, navázat přímou aktivní spolupráci a partnerství mezi školami a vytvořit volně přístupnou databázi výukových materiálů. V rámci projektu bude vytvořeno celkem 1200 výukových materiálů ze všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovaných na gymnáziích.Projekt byl dokončen 30. 6. 2012.www.pekarjeucitelonline.cz mladá boleslav

Projekt „Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina“ – Gymnázium Dr. A. Hrdličky, Komenského 147, Humpolec. Projektu se účastní 98 pedagogů z 11 gymnázií kraje Vysočina. Cílem projektu je rozšířit interaktivní způsob výuky, zvýšit kvalitu a odbornou úroveň pedagogů, navázat přímou aktivní spolupráci a partnerství mezi školami a vytvořit volně přístupnou databázi výukových materiálů. V rámci projektu bude vytvořeno celkem 2450 výukových materiálů ze všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovaných na gymnáziích. Zvláštní důraz je kladen na tvorbu výukových materiálů pro výuku anglického jazyka, informatiky a environmentálního vzdělávání.Projekt byl dokončen 30. 4. 2012.www.gymnaziainteraktivne.cz gymnaziainteraktivne

Projekt „Učíme interaktivně – ZŠ II. stupeň“ – Základní škola, Trutnov, Komenského 399, Trutnov. Projektu se účastní 71 pedagogů z 20 škol Královéhradeckého kraje. Cílem projektu je rozšířit interaktivní způsob výuky, zvýšit kvalitu a odbornou úroveň pedagogů a vytvořit volně přístupnou databázi výukových materiálů. V rámci projektu bude vytvořeno celkem 2170 výukových materiálů pro všechny předměty vyučované na 2. stupni ZŠ. Zvláštní důraz je kladen na tvorbu výukových materiálů pro výuku anglického jazyka, informatiky a environmentálního vzdělávání.Projekt byl dokončen 30. 1. 2012.www.ucimeinteraktivne.cz trutnov

Projekt „Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“ – Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220, Jičín. Projektu se účastní 106 pedagogů z 27 škol 5 krajů ČR. Hlavním cílem projektu je zkvalitňování podmínek pro posílení vzdělanostního potenciálu s přímou vazbou na Společný evropský referenční rámec pro jazyky pří výuce jazyků primárně u škol zapojených do projektu, sekundárně pak u všech škol pracujících následně s vytvořenou volně přístupnou databází výukových jazykových hodin. V rámci projektu bude vytvořeno celkem 3180 výukových materiálů pro interaktivní výuku ve všech jazycích, které se na zúčastněných školách vyučují (anglický, německý, francouzský, ruský, španělský a latinský).Projekt byl dokončen 28. 2. 2013.www.jazyky-interaktivne.cz jičín

Projekt „Učíme interaktivně – ZŠ 1. stupeň“. Příjemcem podpory je Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod. Projektu se účastní 53 pedagogů prvního stupně 9 základních škol Královéhradeckého kraje. Cílem projektu je rozšíření interaktivního způsobu výuky předmětů 1.stupně základních škol v Královéhradeckém kraji, vytvoření metodického a obsahového portfolia (interaktivní vyučovací hodiny) pro jednotlivé předměty, zapojení žáků do využívání interaktivní výuky a vytvoření partnerského systému škol pro sdílení a tvorbu nových učebních materiálů. V rámci projektu bude vytvořeno celkem 954 výukových materiálů pro všechny předměty vyučované na 1. stupni ZŠ.Projekt byl dokončen 30. 4. 2012.http://ucimeinteraktivne.zsostrov.cz ostrov

Projekt „NAUČME SE UČIT “ – Odborné učiliště a Praktická škola Chroustovice, Zámek 1. Projektu se účastní 24 pedagogů Odborného učiliště a Praktické školy Chroustovice. Cílem projektu je aplikace interaktivního způsobu výuky, zvyšování potřebné odborné i pedagogické kvalifikace učitelů a vytvoření volně přístupné databáze výukových materiálů. V rámci projektu bude vytvořeno celkem 480 interaktivních výukových materiálů ze všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů vyučovaných na odborném učilišti a praktické škole.Projekt byl dokončen v květnu 2012.http://naucmeseucit.chroustovice.cz chroustovice

Metodický portál rvp.cz spravovaný Národním ústavem pro vzdělávání. rvp