T-E-V Pardubice, s.r.o.

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách společnosti T-E-V Pardubice, s.r.o.


Vážení ActivKolegové,

tým společnosti T-E-V Pardubice, s.r.o. začíná od září roku 2014 v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizovat projekt Dotkněme se budoucnosti, zaměřený na efektivní využívání mobilních dotykových zařízení ve výuce a s tím souvisejícím vzděláváním pedagogických pracovníků. Projekt, který jsme MŠMT předložili, se svým bodovým ohodnocením umístil mezi nejlepšími a beze změny byl doporučen k realizaci.

V souvislosti s přípravou tohoto projektu a s tím souvisejícím rozšířením působnosti společnosti z dosavadních oblastí interaktivní techniky značky Promethean, experimentální výuky Pasco a jazykových laboratoří směrem k výuce 1:1 s využitím tabletů a cloud technologií došlo ke změně majetkové struktury společnosti a ke změně sídla. Změna byla realizována tak, aby při zachování personálního složení klíčových pracovníků společnosti T-E-V Pardubice, s.r.o., stávajícího portfolia produktů a školících programů, bylo možné získat potřebné know-how pro možnosti rozšíření se v oblasti tabletů a cloud řešení.

 

Věříme, že provedené změny přispějí ku prospěchu Vás, našich zákazníků.

 

Za T-E-V Pardubice, s.r.o.,

Mgr. Jaroslav Bis

Projektový manažer